GENEL BİLGİLER

Sempozyum Tarihi ve Yeri
16-18 Mart 2018 Almira Hotel - Bursa

Sempozyum Dili
Sempozyumun dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Kongre, TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.

İzinler
Sempozyuma katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Sempozyum Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 16-18 Mart 2018 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sempozyum Katılım Belgesi
Kongreye katılan tüm katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

   
 
   
 
 
 
  • TKRCD İlkbahar Sempozyumu 16-18 Mart tarihlerinde Almira Hotel'de yapılacaktır.
  • Erken kayıt fiyatlarından faydalanmak için son tarih
    15 Ocak 2018